Letní tábor

Základní informace

Sportovní klub GymSport Praha pořádá každoročně letní sportovní tábor pro své členy, sourozence členů, kamarády a veřejnost se zájmem o gymnastiku. Předchozí gymnastické zkušenosti nejsou nutné. Pracujeme i s úplnými začátečníky a naším cílem je, aby gymnastika nebyla strašákem školního tělocviku, ale naopak příjemným zpestřením sportovních aktivit.

                                                                       

                          Sportovní tábor s gymnastikou Kořínek 2024

Sportovní tábor s gymnastikou Kořínek 2024
10.-16. srpna 2024
 
 
Proč tábor?

Sportovní klub GymSport Praha pořádá každoročně letní sportovní tábor pro své členy, sourozence členů, kamarády a veřejnost se zájmem o gymnastiku. Jsme gymnastická rodina, která ráda přibírá další členy. Předchozí gymnastické zkušenosti nejsou nutné. Pracujeme i s úplnými začátečníky a naším cílem je, aby gymnastika nebyla strašákem školního tělocviku, ale naopak příjemným zpestřením sportovních aktivit. 

Adresa zařízení:
Hotel Kořínek
Příchovice u Kořenova 571,  www.hotelkorinek.cz

Organizační zabezpečení:
Trenéři SK GymSport Praha, kvalifikovaní oddíloví vedoucí, administrativní pracovníci, zdravotník

Odjezd:
10. 8. 2024 cca mezi 13 a 15 h (bude upřesněno) od ZŠ Červený Vrch, Alžírská 26, Praha 6 zájezdovým autobusem.

Ukončení akce:
Pátek 16.8. v 18 h. Společná doprava zpět do Prahy není zajištěna.

Ubytování:
Ve 4-6 lůžkových s vlastním sociálním zařízením.

Stravování:
5x denně včetně pitného režimu. Strava začíná v sobotu večeří a končí v pátek večeří.
 
Program:
2x denně trénink, jehož délka se odvíjí od věku a zájmu dětí o gymnastiku a TeamGym. Kromě gymnastických a dalších sportovních aktivit program doplňují výtvarné činnosti, divadlo, vědomostní hry, tábornické dovednosti, nechybí ani celodenní výlet.
 
Cena (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu Praha-Kořínek, úrazové pojištění, program)
6.300 Kč  pro členy SK GymSport Praha s uhrazeným členským příspěvkem v roce 2023 a 2024, 6.900 Kč pro nečleny SK GymSport Praha
(členové SK GymSport Praha získávají příspěvek z dotací Národní sportovní agentury). 
Na pobyt lze uzavřít storno pojištění. Zájemci o členství volejte 602 566 260, pí. Machová. 
 
Způsob úhrady:
Při odeslání přihlášky, nejpozději do 15.3.2024, první část platby ve výši 2. 000 Kč na účet číslo 274893010/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol 2408.
 
Další informace podá a dotazy zodpoví pí. Machová, tel. 602 566 260.
 

Video z tábora z roku 2019 můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/KeGRWQIKmw8.